Aktywnie na łyżwach

Aktywnie na łyżwach

Klasa pierwsza czynnie wypoczywała na lodowisku w Kaliszu. Po drodze – krótki pobyt w gołuchowskim parku – ciekawie i wspólnie spędzony czas budujący zespół klasowy.