Gramy razem!

Gramy razem!

Kolejny raz 31 stycznia grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wraz z nią – uczniowie, nauczyciele i absolwenci NLO. Byliśmy na ulicach zbierając do puszek oraz w pleszewskich Plantach biorąc udział w biegu „Policz się z cukrzycą”.