II Ogólnopolski Kongres Oświatowy w Poznaniu

II Ogólnopolski Kongres Oświatowy w Poznaniu

Jakie zmiany nastąpiły w nowej podstawie programowej z wychowania fizycznego? W jaki sposób można wykorzystać nowe technologie podczas zajęć ruchowych w szkole? Które z gier zespołowych, pochodzących z różnych stron świata, można zastosować podczas zajęć? Jak zapobiec otyłości wśród dzieci i młodzieży?  Czy aktywność fizyczna jest motorem napędowym w procesie uczenia się? Jakie niebezpieczne substancje zagrażają zdrowiu młodzieży?

To tylko niektóre pytania, na które znaleziono odpowiedzi podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Oświatowego w Poznaniu, w dniach 22-23 marca odbył się w Poznaniu. Tematem przewodnim kongresu była edukacja zdrowotna. Niezwykle ciekawe wykłady zaprezentowali prelegenci – profesorowie i doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Politechniki Poznańskiej, lekarz  medycyny i doktor psychologii z Fundacji Innopolis.

W kongresie uczestniczyła pedagog szkolny -Elżbieta Bijacik-Knappe