Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

1 września o godzinie 10.00 uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie spotkali się na inauguracji roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Marta Mandziuk, a z grona zaproszonych gości głos zabrał wiceburmistrz Arkadiusz Ptak, życząc młodzieży udanego startu w nowy rok szkolny.

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”…
Przemówienie powitalne Dyrektor Marty Mandziuk

Do tej refleksji dochodzą dorośli ludzie zazwyczaj wtedy, kiedy już dawno opuścili mury szkolne. Dlatego z całą odpowiedzialnością rozpoczynam inaugurację roku szkolnego od tych słów. Tak, abyście Wy, moi drodzy, wiedzieli to już teraz. Jest to niewątpliwie bardzo ważny rok szkolny, dla Was w szczególności. Pierwsza klasa szkoły średniej to moment, kiedy w sposób świadomy dokonaliście wyboru odnośnie Waszej przyszłości. W zaistniałych okolicznościach, my, grono pedagogiczne Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie, dzięki Waszemu wyborowi, staliśmy się współodpowiedzialni za Wasze dalsze losy. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI. Chciałabym, abyście to zapamiętali.
Proces edukacyjny zależy od każdej ze stron relacji nauczyciel – uczeń. Zatem obie strony są odpowiedzialne za waszą edukację.
Szkoła to miejsce, gdzie należy rozwijać posiadane talenty. Po to, aby nie zaprzepaścić swojej przyszłości. Nie można też zapomnieć o pewnej bazie umiejętności nabywanych w trakcie edukacji, a bardzo przydatnych w późniejszym czasie:
 – samodzielne uczenie się
 – umiejętność prowadzenia rozmów, rzeczowej argumentacji, współpracy z innymi, tolerancji i szacunku dla innych.

Obecne obowiązki musicie traktować jak inwestycję w przyszłość. Ponieważ to, czego się teraz nauczycie, pozostanie z Wami na zawsze, jakkolwiek nie potoczą się Wasze losy.

Z całą pewnością pojawią się trudności. Ale taka sytuacja to nic niezwykłego w życiu. Ważne jest, aby tym trudnościom stawiać czoła. I w żadnym wypadku nie możecie sobie pozwolić na ucieczkę od nauki i współpracy z nauczycielami. Może się wydawać, że taka ucieczka to rozwiązanie problemu. Jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Wrócę tu raz jeszcze do współodpowiedzialności. Pamiętajcie, w każdej trudnej sytuacji, my – grono pedagogiczne, jesteśmy po to, abyśmy wspólnie ją rozwiązali.

To, jak potoczy się Wasze życie, zależy od Was samych. Ale wybór naszego liceum wskazuje, że już potraficie dobrze decydować.

Zatem witam serdecznie w roku szkolnym 2016/2017 i zapraszam do wspólnej pracy na rzecz Waszej przyszłości.