Znajomość języków obcych jest biletem wstępu do Europy – miejsca, gdzie spotkanie wielu narodów i kultur rodzi nieograniczone możliwości. Język stał się bardzo istotnym narzędziem. Dbamy o to, żeby uczniowie naszego liceum nauczyli się na lekcjach płynnie posługiwać językiem angielskim i hiszpańskim, a także mieli możliwość sprawdzić swe umiejętności poza murami szkoły – biorąc udział w warsztatach językowych w Londynie.

W otaczającej nas cywilizacji, język stał się niezbędnym narzędziem myślenia, działania i wzajemnego zrozumienia oraz zaproszeniem do uczestnictwa w wielokulturowej Europie. Dlatego szczególnie dbamy o nauczanie języków obcych.

Język angielski – współczesna lingua franca – łączy ludzi różnych ras i narodów na całym świecie;

Język hiszpański – posługuje się nim ponad 400 mln ludzi na różnych kontynentach, drugi język po angielskim najczęściej używany w komunikacji międzynarodowej, swoją wielką popularność zawdzięcza niezwykłej melodyjności, egzotyce kulturowej oraz łatwości przyswajania.

Język rosyjski – po rosyjsku mówi ponad 300 mln ludzi na świecie! W Polsce po zmianach ustrojowych w roku 1989 został całkowicie wyparty ze szkół, co było naturalną reakcją socjologiczną związaną z uniezależnieniem się od Związku Radzieckiego.  Dziś firmy handlowe wymagają od pracowników znajomości języka rosyjskiego, a kandydaci do pracy muszą opłacać kosztowne kursy w prywatnych szkołach.  W tym języku porozmawiasz w każdym kraju Europy Wschodniej i w znacznej części Azji .  Nie doceniałeś rosyjskiego? Doceń!