Kolorowa Chemia

Kolorowa Chemia

Dzisiaj uczniowie naszej klasy akademickiej objętej patronatem Wydziału Chemii UAM w Poznaniu uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na uczelni. Badali kwasowość i zasadowość różnych substancji za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego, oranżu metylowego, fenoloftaleiny. Przeprowadzali reakcję zobojętniania, reakcje strąceniowe i poznali próbę Trommera, za pomocą której wykrywa się monosacharydy.

Kolorowa chemia soli niklu, żelaza i miedzi rozbudziła zainteresowania młodych chemików zagadnieniami chemii doświadczalnej. Było naukowo i wesoło.

Podczas wyjazdu opiekę sprawowały panie Bernadeta Raś i Edyta Brania.