Konkurs Oratorski z sukcesami

Konkurs Oratorski z sukcesami

Uczniowie – Klaudia Kuś  klasa III oraz Jędrzej Borowczyk klasa II brali udział w Konkursie Oratorskim „Ulubiona Książka Licealisty” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie. Konkurs ten ma na celu propagowanie twórczości wybitnych pisarzy polskich i obcych, przygotowanie do wszechstronnego odbioru dzieła literackiego, doskonalenie umiejętności krasomówczych i argumentowania oraz propagowanie kultury żywego słowa. Nie przyznano w konkursie drugiego i trzeciego miejsca. Pierwsze miejsce ex aequo wraz z dwoma innymi uczestnikami konkursu zajęła Klaudia Kuś, a wyróżnienie Jędrzej Borowczyk!

Gratulujemy sukcesów!!!