Wspierają nowe LO

Wspierają nowe LO

Młodzieżowa Rada Miejska Pleszewa wzięła udział w kampanii wizualnej promującej nowe Niepubliczne LO. Przez kilka godzin dzielnie pozowali przed aparatem fotograficznym, a efekty ich pracy można podziwiać na tej stronie i materiałach promocyjnych.
Przygotowując kampanię promocyjną nowego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego zespół public relations miał jeden cel – pokazać rzeczywistość i realne plany na przyszłość. Młodzieżowa Rada Miejska Pleszewa przyszła tu z pomocą dwukrotnie. Po pierwsze – biorąc udział w badaniach poprzedzających uruchomienie liceum i stworzenie konkretnego programu nauczania dostosowanego do potrzeb młodych pleszewian. Młodzi radni to gimnazjaliści, a więc ich zdanie było kluczowe do osiągnięcia celu. – Zaskoczyła nas dojrzałość młodych ludzi i konkretne oczekiwania. Choć jeszcze nie do końca mają skonkretyzowane plany na przyszłość, wiedzą jednak, czego nie chcą, co im się nie podoba w systemie nauczania i co nie jest im bliskie. To był mocny punkt wyjścia do naszych działań – mówi Ilona Błaszczyk, szefowa Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.
Po drugie – Młodzieżowa Rada Miejska Pleszewa chętnie zaangażowała się w kampanię wizualną nowego liceum. Wzięła udział w kilkugodzinnej sesji zdjęciowej, której efekty można podziwiać na stronie szkoły oraz innych materiałach promocyjnych. Sesja składała się z kilku odsłon. Delegaci najpierw zaprezentowali się w strojach galowych. Były też specjalnie zaaranżowane zajęcia z geografii, matematyki, chemii czy fizyki. Nie zabrakło stylizacji sportowych i pozowania w strojach, jakie uczniowie noszą na co dzień.
Bardzo cieszymy się, że tak chętnie młodzi pleszewianie włączyli się w akcję promocyjną. To przecież młodzi pleszewianie, dla których właśnie tworzymy nową jakość edukacji – komentuje Marta Mandziuk, dyrektor Niepublicznego LO w Pleszewie.
Dla delegatów MRM było to na pewno nowe i ciekawe doświadczenie, ale także dobra zabawa. Nie obyło się bez śmiechów i ciekawych komentarzy. Wszystkim jednak – także fotografowi – pracowało się świetnie. Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Pleszewie serdecznie dziękujemy!