Natalia Sobczak z awansem do etapu okręgowego

Natalia Sobczak z awansem do etapu okręgowego

10 stycznia w NLO odbyły się eliminacje stopnia podstawowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.   Rozwiązując test, uczestnicy olimpiady musieli wykazać się wiedzą z zakresu treści podstaw programowych z biologii oraz wiadomościami  związanymi z szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska. Do etapu szkolnego przystąpiło sześcioro uczniów z klas I i II NLO: Aleksandra Antczak, Adam Błaszczak, Marcelina Frąszczak, Kornelia Juszczak, Natalia Sobczak i Hubert Studziński. Warunkiem zakwalifikowania się do etapu okręgowego było uzyskanie co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi z testu. Wszyscy uczestnicy olimpiady wykazali się znajomością bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska i wiedzą z ekologii. Najlepszy wynik gwarantujący kwalifikację do kolejnego etapu uzyskała uczennica klasy I NLO  Natalia Sobczak, która pod opieką nauczycielki biologii Doroty Cichy rozpoczęła już przygotowania do etapu okręgowego.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej ma zasięg ogólnopolski, a laureaci i finaliści szczebla centralnego otrzymują indeksy na kierunki przyrodnicze wybranych uczelni.