Agnieszka Szwedziak

Agnieszka Szwedziak

JĘZYK ANGIELSKI

Uważa, iż nauka języka to coś więcej niż środek do celu. To cel sam w sobie, a uczniom stara się przekazać, iż "granice naszego języka są granicami naszego świata".

Anglistka z wykształcenia i zamiłowania. Swoją pasję do języka Szekspira rozwijała na studiach filologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie zgłębiała tajniki Business English. W czasie studiów doskonaliła znajomość języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Jest certyfikowanym lektorem metody BLS Communication. Uważa, iż nauka języka to coś więcej niż środek do celu. To cel sam w sobie, a uczniom stara się przekazać iż “granice naszego języka są granicami naszego świata”. Z ogromnym zaangażowaniem i sercem przygotowuje zajęcia, zawsze twierdząc, iż język angielski niesie w sobie mnóstwo pozytywnej energii. Interesuje się historią i kulturą Stanów Zjednoczonych. Prywatnie uwielbia podróże oraz poznawanie innych krajów i kultur.