Agnieszka Witkowska

Agnieszka Witkowska

Religia, WdŻWR

Dzięki licznym szkoleniom jest także znakomitym psychologiem szkolnym o specjalności praca z trudnym uczniem.

Nauczyciel religii i Wychowania do Życia w Rodzinie z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła studia magisterskie na kierunku nauk o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki licznym szkoleniom jest także znakomitym psychologiem szkolnym. Posiada także warsztat psychologiczny do pracy z trudnym uczniem lub rodzicem. Jest konsultantem programu społecznego „Szkoła bez przemocy” w zakresie budowania partnerstwa szkoły i rodziny. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zjawisk agresji i przemocy w szkole.

Jest szkolnym mediatorem. Z jej inicjatywy w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie powstał Klub Mediatora, który kształtuje umiejętności społeczne przydatne na kolejnym etapie edukacyjnym oraz rynku pracy. Prowadzi dla uczniów zajęcia pod hasłem „Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów szkolnych” oraz tzw. „treningi kontroli złości” indywidualnie i w grupach klasowych.