Dominik Wabiński

Dominik Wabiński

Historia

W kręgu jego szczególnych zainteresowań są dzieje starożytne ziem polskich, archeologia, kultura słowiańska, genealogia, heraldyka i mediewistyka.

Dyplomowany nauczyciel historii. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O lat przekazuje uczniom nie tylko wiedzę historyczną, ale także z zakresu regionalizmu czy wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania obywatelskiego. Posiada także kwalifikacje do wychowywania do życia w rodzinie.

Posiada umiejętności trenerskie, co potwierdzają różnorodne certyfikaty oraz ukończenie Kaliskiej Akademii Trenerów Oświaty. Posiada także liczne kursy kwalifikacyjne, m.in. z zakresu wychowania do życia w rodzinie oraz kształcenia obywatelskiego w szkole samorządowej. Angażuje się w liczne lokalne i ogólnopolskie projekty edukacyjne. Wziął udział m.in. w projekcie zorganizowanym przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy pod hasłem: „Groby i sylwetki ziemian – powiat pleszewski i jarociński”. Bierze także udział w projekcie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski pn. „Junior Banking”, który ma na celu poszerzenie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów z zakresu polityki monetarnej, nowoczesnych usług i instrumentów finansowych oraz przedsiębiorczości.

Pasjonat historii. W kręgu jego szczególnych zainteresowań są dzieje starożytne ziem polskich,  archeologia, kultura słowiańska, genealogia, zagadnienia heraldyczne, mediewistyka. Jest pasjonatem historii lokalnej, jak sam mówi – „naszej małej ojczyzny”. Potrafi skutecznie swoimi zainteresowaniami zarazić młodych ludzi. Historia w jego wydaniu to nie nudne lekcje, a przyjemność i czerpania wiedzy od najlepszych. W kręgu zainteresowań Dominika Wabińskiego jest także malarstwo, muzyka i ornitologia.