Karolina Domagalska

Karolina Domagalska

Tutoring, Wychowanie fizyczne

Popularyzatorka zdrowego i aktywnego stylu życia. Z pasją prowadzi zespoły aerobiku grupowego. Autorka wielu publikacji z zakresu edukacji, rozwoju i zdrowia. Tutor, wspierający uczniów.

Dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego. Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej. Instruktor pływania i aerobiku. Autorka programu wychowania fizycznego Akademia Zdrowia – dla wszystkich etapów kształcenia, rozwijający w sposób nowatorski zainteresowania uczniów, kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prozdrowotnego stylu życia. Inicjatorka wprowadzenia zajęć do wyboru w ramach lekcji wychowania fizycznego, promujących wybór przez ucznia dyscyplin, zgodnych z zainteresowaniami i możliwościami . Od lat jest prekursorką wielu sportowych i rekreacyjnych wydarzeń w mieście. Jest pomysłodawczynią i koordynatorką, akcji promujących zdrowe odżywianie – warsztatów kulinarnych. Organizator wielu turniejów sportowych na szczeblach rejonowych i wojewódzkich. Lider projektów społecznych i zmian w szkołach.

Akredytowany tutor – absolwentka Collegium Wratislawience – z zaangażowaniem wspiera młodzież w rozwoju pasji, talentów i poszukiwania własnej drogi.