„Dzielenie się doświadczeniem ma pierwszeństwo przed pouczaniem.” M. Budzyński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu)

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych, wykładach, pokazach oraz warsztatach tematycznych prowadzonych przez wykładowców akademickich oraz studentów. Jest to doskonała okazja do spotkań z ludźmi, których łączy wspólna pasja.

Wyniki ciekawych badań prowadzonych w naszej szkole mogą być prezentowane podczas Sympozjów Chemicznych i Akademii Projektów Chemicznych.

Zajęcia ze studentami w Muzeum Anatomii oraz powstające centrum symulacji medycznych to miejsca zachęcające naszych uczniów do kształcenia się na kierunkach medycznych.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie to szkoła dobrego wyboru!