Solidne i wszechstronne przygotowanie do matury to gwarancja spokoju, dobrego samopoczucia oraz pewności siebie w trakcie egzaminów. Dobre wyniki otwierają możliwości studiowania na wymarzonych kierunkach.

Jeśli chcesz by Twoja edukacja przebiegała dynamicznie, skorzystaj  z naszego wsparcia. Pomożemy Ci w rozwoju talentów, potencjału, kreatywności i samodzielnego myślenia. Kluczem do sukcesu będzie wdrażana przez nas innowacyjna metoda tutoringu szkolnego, stosowanego od lat na renomowanych brytyjskich uczelniach.

Warto tak pokierować swoim życiem, aby nauka i praca nie były obowiązkiem a realizacją pasji. W naszej szkole będziesz miał czas na pracę, bo to cena sukcesu, na myślenie, bo to źródło potęgi. Znajdziesz jednak też czas na zabawę bo to sekret młodości.

Twoje potrzeby, zainteresowania i rozwój są dla nas najważniejsze! Zapraszamy! 

poznan (5)

Jakie możesz podjąć studia wybierając następujące rozszerzenia na maturze:

Chemia – umożliwia studia na: chemii, biologii, biotechnologii, genetyce i biologii eksperymentalnej, analityce medycznej, medycynie, dietetyce, farmacji, zdrowiu publicznym, położnictwie, pielęgniarstwie, pedagogice, pracy socjalnej, kierunku lekarsko-dentystycznym, higienie dentystycznej, mikrobiologii, technologii chemicznej, ochronie środowiska, inżynierii środowiskowej, inżynierii materiałowej, psychologii, filozofii, astronomii, etnologii i antropologii kulturowej, kognitywistyce, fizyce, energetyce i chemii jądrowej, rolnictwie, zootechnice oraz europeistyce.

Biologia – administracja, analityka chemiczna i spożywcza, analityka i kreatywność społeczna, analityka medyczna, archeologia, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, biologia, biotechnologia, budownictwo, ceramika, chemia, chemia budowlana, chemia techniczna, dietetyka, dziedzictwo kultury materialnej, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja techniczno-informatyczna, ekologiczne źródła energii, ekonomia, europeistyka, filologia bałkańska/ bałkanistyka, filologia hiszpańska/ iberyjska, filologia indyjska/ indologia, filologia klasyczna, filologia niderlandzka, filologia polska, filologia romańska/ francuska, filologia ukraińska, filologia włoska, filozofia, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, fizyka, fizyka techniczna, fizykochemia nowych materiałów, genetyka i biologia eksperymentalna, geofizyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, górnictwo i geologia, grafika, higiena dentystyczna, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w e-społeczeństwie, informatologia stosowana, informatyka, informatyka stosowana, innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria danych, inżynieria geologiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria środowiska, jazz i muzyka estradowa, judaistyka, kognitywistyka, komunikacja wizerunkowa, kosmetologia, kreatywność społeczna, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, kulturoznawstwo, kulturoznawstwo europejskie, logopedia, malarstwo, matematyka, mechanika i budowa maszyn, metalurgia, międzyobszarowe indywidualne studia hum. i społ., mikrobiologia, muzykologia, nanobioinżynieria, ochrona środowiska, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, politologia, położnictwo, praca socjalna, prawo, psychologia, publikowanie cyfrowe i sieciowe, ratownictwo medyczne, rolnictwo, socjologia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, turystyka i rekreacja, wirtotechnologia, wychowanie fizyczne, wzornictwo, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, zarządzanie w politykach Publicznych, zdrowie publiczne, zoofizjoterapia , zootechnika.

Zdając maturę z geografii można aplikować się na 112 kierunków studiów na różnych uczelniach w Polsce. Do najbardziej popularnych należą: administracja, architektura, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, biologia, biotechnologia, bioinżynieria, chemia, dziennikarstwo, edukacja artystyczna, edukacja techniczno-informatyczna, ekonomia, etnologia, europeistyka, filologia polska i inne, filozofia, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, fizyka, geodezja i kartografia, geofizyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, grafika, historia, informatyka, inżynieria środowiska, jazz i muzyka estradowa, kulturoznawstwo, logistyka, malarstwo, matematyka, mechatronika, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, pielęgniarstwo, prawo, psychologia.

Znajdź swój kierunek studiów!

http://www.tropiciel.maturzysty.pl