Przedmioty

Wszystko Rozszerzenia Fakultety Podstawa

Język niemiecki

Język niemiecki staje się w naszym kraju z roku na rok coraz bardziej popularny. Co zachęca tysiące ludzi do wyboru tego języka? Szacuje się, że język niemiecki jest językiem ojczystym dla około 120 milionów ludzi. Nie dziwi więc fakt, że jest on jednym z najczęściej używanych języków w Europie. Niemcy to jeden z naszych najważniejszych […]

Rozszerzenie przyrodniczo-politechniczne

Informatyka, Geografia, Matematyka, Język angielski

Rozszerzenie przyrodniczo-medyczne

Biologia, Chemia, Matematyka, Język angielski

Język hiszpański

Język hiszpański jest drugim najpowszechniej używanym językiem. Posługuje się nim jako językiem ojczystym około 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie i zachodniej Afryce. Dalsze 100 milionów używa go jako drugiego języka, natomiast liczba ludzi w ogóle na świecie mówiących  językiem hiszpańskim przekracza półtora miliarda!

Chemia

Chcąc skrótowo opisać chemię, należy podkreślić, że zajmuje się ona badaniem zjawisk zachodzących w przyrodzie. Skupia się dokładniej na właściwościach substancji, które składają się na otaczający nas świat. Szczególną uwagę zwraca się tu na przemiany jakościowe substancji, ponieważ to one są najbardziej zagadkowymi kwestiami w tej dziedzinie

Fizyka

Fizyka jest fundamentem wszystkich nauk przyrodniczych i technicznych. Jej złoty wiek trwa od ponad trzystu lat. W każdym pokoleniu, od Newtona przez Einsteina, Feynmana czy Hawkinga, pojawiają się uczeni przyczyniający się do transformacji naszej cywilizacji. Mówi się, że fizyka nie znajduje zastosowania w technice… Fizyka stworzyła technikę i jest źródłem czasów elektroniki, komputerów i sztucznej inteligencji. […]

Mediacje

Mediacja jest elementem treningu społecznego, bo pomaga nam w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych, które są czymś naturalnym.

Język polski

Język polski to nie tylko skomplikowany system i sprawne narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Język polski to przede wszystkim spotkanie człowieka z drugim człowiekiem… Fascynujące jest w tym spotkaniu to, że nieuwarunkowane jest ono niczym szczególnym. Nie liczy się czas, miejsce, nastrój… Wystarczę tylko ja i tekst… Nieważne jest więc czy spotkanie to mieści się w granicach […]

WF chłopcy

Realizowany w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia, zakłada wprowadzenie zajęć do wyboru.  Program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia – to program autorski,  napisany zgodnie z podstawą programową z Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Zainteresowania uczniów dyscyplinami sportowymi, szczególnie […]

WF dziewczęta

Realizowany w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia, zakłada wprowadzenie zajęć do wyboru.  Program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia – to program autorski,  napisany zgodnie z podstawą programową z Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Zainteresowania uczniów dyscyplinami sportowymi, […]

Informatyka

Informatyka  jako bardzo młoda  dyscyplina naukowa zajmuje się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów. Obejmuje teorie informatyczne, budowanie systemów informatycznych  budowę i działanie sprzętu komputerowego, zastosowania metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej. Uczniowie, pisząc programy, wykonują eksperymenty. Dobrze wykonany eksperyment to ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania zdania – Algorytm. Zajęcia z informatyki pozwalają na rozwijanie szybkiego […]

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu w połączniu z trzeźwą oceną sytuacji i szybką reakcją może nieraz ocalić ludzkie życie.

Język Angielski

Na zajęciach rozwijamy bazę leksykalną i szlifujemy znajomość zagadnień gramatycznych niezbędnych w efektywnej komunikacji w języku obcym. Uczniowie rozwijają umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, uczą się spontanicznie reagować w najróżniejszych sytuacjach życia codziennego.

Matematyka

Matematyka – niekwestionowana królowa matury – prowadzona z pasją na zróżnicowanym poziomie dopasowanym do indywidualnych predyspozycji ucznia. Najlepiej matematykę opisuje polski uczony Jan Śniadecki: „Matematyka jest to królowa wszystkich nauk”.

Biologia

Biologia to jedna z najbardziej fascynujących dziedzin nauki zajmująca się badaniem różnorodności życia. Uczniowie uzyskują podstawową wiedzę na temat morfologii, anatomii i fizjologii człowieka, zwierząt i roślin poprzez kształcenie kierunkowe, które obejmuje: zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, […]