Język Angielski

Na zajęciach rozwijamy bazę leksykalną i szlifujemy znajomość zagadnień gramatycznych niezbędnych w efektywnej komunikacji w języku obcym. Uczniowie rozwijają umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, uczą się spontanicznie reagować w najróżniejszych sytuacjach życia codziennego.

NAUCZYCIEL:

Marta Mandziuk
Język angielski, Dyrektor
Agnieszka Szwedziak
JĘZYK ANGIELSKI
Anna Kostka
JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK HISZPAŃSKI

Kategorie

Podstawa

Język angielski to okno na świat. Teraz, gdy znikają granice, jedyna bariera, która może Was powstrzymać przed spełnianiem marzeń, to nieznajomość lub słaba znajomość języka angielskiego. Na zajęciach rozwijamy bazę leksykalną i szlifujemy znajomość zagadnień gramatycznych niezbędnych w efektywnej komunikacji w języku obcym. Uczniowie rozwijają umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, uczą się spontanicznie reagować w najróżniejszych sytuacjach życia codziennego, sami tworzą rozbudowaną formę wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Bogaty zakres tematyczny od spraw codziennych, szkolnych, poprzez świat przyrody, nauki i techniki, kultury, sztuki i sportu, po współczesne problemy cywilizacyjne to tylko niektóre z zagadnień. Różnorodność tematyczną uzupełniają elementy wiedzy o życiu, obyczajach i kulturze krajów anglojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania naszych uczniów do funkcjonowania w wielokulturowym otoczeniu. Świadomość różnic kulturowych, wrażliwość i otwartość to kluczowe umiejętności dla wszystkich, którzy planują karierę na arenie międzynarodowej.

Rozszerzony zakres nauczania gwarantuje odpowiednią ilość zajęć językowych. Przed maturą nasi uczniowie będą cieszyć się komfortem swobodnej komunikacji w języku angielskim, umiejąc płynnie wypowiedzieć się na dowolny temat. Będą też dobrze znali strukturę arkuszy maturalnych i zawarte w nich wymagania. Język angielski to nie tylko konieczność w kontekście egzaminu dojrzałości. To przede wszystkim atut otwierający wiele drzwi. Trudne? Nieosiągalne? Skądże… Practice makes perfect.