Rozszerzenie przyrodniczo-medyczne

Biologia, Chemia, Matematyka, Język angielski

NAUCZYCIEL:

Marta Mandziuk
Język angielski, Dyrektor
Bernadeta Raś
Wicedyrektor, tutoring, chemia
Dorota Cichy
Biologia
Agnieszka Szwedziak
JĘZYK ANGIELSKI

Kategorie

Rozszerzenia

Matematyka Najlepiej matematykę opisuje polski uczony Jan Śniadecki: „Matematyka jest to królowa wszystkich nauk”, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem.”

Z punktu widzenia ucznia pytanie brzmi, czy warto uczyć się matematyki? Odpowiedzi bez wątpienia precyzyjnej i rozwiewającej wszelkie wątpliwości udziela inny wybitny przedstawiciel polskiej myśli matematycznej, Hugo Steinhaus: „Matematyka nie może wypełnić życia, ale jej nieznajomość już nie jednemu wypełniła.” W świecie, gdzie tworzenie informacji i jej interpretowanie – dzięki nowym technologią – odbywa się w czasie rzeczywistym, nie do przecenienia jest istota rozumowania oraz argumentacji wynikająca wprost z podstaw matematyki. Zajęcia z matematyki prowadzone są w zakresie rozszerzonym z myślą o solidnym przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Ilość godzin umożliwia dopasowanie poziomu do indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z radą samego Pitagorasa:

„Nie podejmuj się tego, czego nie umiesz, a naucz się wszystkiego, co powinieneś umieć”.

Chemia jest uznawana za podstawę wszelkich nauk o charakterze przyrodniczym. Jest też mocno powiązana z biologią czy geografią. Wiedzę z jej zakresu wykorzystuje się w wielorodnych branżach.

Chcąc skrótowo opisać chemię, należy podkreślić, że zajmuje się ona badaniem zjawisk zachodzących w przyrodzie. Skupia się dokładniej na właściwościach substancji, które składają się na otaczający nas świat. Szczególną uwagę zwraca się tu na przemiany jakościowe substancji, ponieważ to one są najbardziej zagadkowymi kwestiami w tej dziedzinie. Warto przy tym wiedzieć, że każde ciało składa się z pierwiastków i atomów, które są podstawowymi cząsteczkami, o których mowa w chemii.

Matura m. in. z tego przedmiotu umożliwia studia na: chemii, biologii, biotechnologii, genetyce i biologii eksperymentalnej, analityce medycznej, medycynie, dietetyce, farmacji, zdrowiu publicznym, położnictwie, pielęgniarstwie, pedagogice, pracy socjalnej, kierunku lekarsko-dentystycznym, higienie dentystycznej, mikrobiologii, technologii chemicznej, ochronie środowiska, inżynierii środowiskowej, inżynierii materiałowej, psychologii, filozofii, astronomii, etnologii i antropologii kulturowej, kognitywistyce, fizyce, energetyce i chemii jądrowej, rolnictwie, zootechnice oraz europeistyce.

Biologia to jedna z najbardziej fascynujących dziedzin nauki zajmująca się badaniem różnorodności życia. Uczniowie uzyskują podstawową wiedzę na temat morfologii, anatomii i fizjologii człowieka, zwierząt i roślin poprzez kształcenie kierunkowe, które obejmuje: zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, fizyczną i organiczną, biochemię i biofizykę. Wiedza biologiczna poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na wymarzone studia. Zdając maturę z biologii można aplikować na wiele kierunków.

Język angielski to okno na świat. Teraz, gdy znikają granice, jedyna bariera, która może Was powstrzymać przed spełnianiem marzeń, to nieznajomość lub słaba znajomość języka angielskiego. Na zajęciach rozwijamy bazę leksykalną i szlifujemy znajomość zagadnień gramatycznych niezbędnych w efektywnej komunikacji w języku obcym. Uczniowie rozwijają umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, uczą się spontanicznie reagować w najróżniejszych sytuacjach życia codziennego, sami tworzą rozbudowaną formę wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Bogaty zakres tematyczny od spraw codziennych, szkolnych, poprzez świat przyrody, nauki i techniki, kultury, sztuki i sportu, po współczesne problemy cywilizacyjne to tylko niektóre z zagadnień. Różnorodność tematyczną uzupełniają elementy wiedzy o życiu, obyczajach i kulturze krajów anglojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania naszych uczniów do funkcjonowania w wielokulturowym otoczeniu. Świadomość różnic kulturowych, wrażliwość i otwartość to kluczowe umiejętności dla wszystkich, którzy planują karierę na arenie międzynarodowej.

Rozszerzony zakres nauczania gwarantuje odpowiednią ilość zajęć językowych. Przed maturą nasi uczniowie będą cieszyć się komfortem swobodnej komunikacji w języku angielskim, umiejąc płynnie wypowiedzieć się na dowolny temat. Będą też dobrze znali strukturę arkuszy maturalnych i zawarte w nich wymagania. Język angielski to nie tylko konieczność w kontekście egzaminu dojrzałości. To przede wszystkim atut otwierający wiele drzwi. Trudne? Nieosiągalne? Skądże… Practice makes perfect.