Rozszerzenie przyrodniczo-politechniczne

Informatyka, Geografia, Matematyka, Język angielski

NAUCZYCIEL:

Edyta Brania
Geografia
Rafał Kolanowski
Informatyka
Marta Mandziuk
Język angielski, Dyrektor
Agnieszka Szwedziak
JĘZYK ANGIELSKI

Kategorie

Rozszerzenia

Matematyka Najlepiej matematykę opisuje polski uczony Jan Śniadecki: „Matematyka jest to królowa wszystkich nauk”, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem.”

Z punktu widzenia ucznia pytanie brzmi, czy warto uczyć się matematyki? Odpowiedzi bez wątpienia precyzyjnej i rozwiewającej wszelkie wątpliwości udziela inny wybitny przedstawiciel polskiej myśli matematycznej, Hugo Steinhaus: „Matematyka nie może wypełnić życia, ale jej nieznajomość już nie jednemu wypełniła.” W świecie, gdzie tworzenie informacji i jej interpretowanie – dzięki nowym technologią – odbywa się w czasie rzeczywistym, nie do przecenienia jest istota rozumowania oraz argumentacji wynikająca wprost z podstaw matematyki. Zajęcia z matematyki prowadzone są w zakresie rozszerzonym z myślą o solidnym przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Ilość godzin umożliwia dopasowanie poziomu do indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z radą samego Pitagorasa:

„Nie podejmuj się tego, czego nie umiesz, a naucz się wszystkiego, co powinieneś umieć”.

Język angielski to okno na świat. Teraz, gdy znikają granice, jedyna bariera, która może Was powstrzymać przed spełnianiem marzeń, to nieznajomość lub słaba znajomość języka angielskiego. Na zajęciach rozwijamy bazę leksykalną i szlifujemy znajomość zagadnień gramatycznych niezbędnych w efektywnej komunikacji w języku obcym. Uczniowie rozwijają umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, uczą się spontanicznie reagować w najróżniejszych sytuacjach życia codziennego, sami tworzą rozbudowaną formę wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Bogaty zakres tematyczny od spraw codziennych, szkolnych, poprzez świat przyrody, nauki i techniki, kultury, sztuki i sportu, po współczesne problemy cywilizacyjne to tylko niektóre z zagadnień. Różnorodność tematyczną uzupełniają elementy wiedzy o życiu, obyczajach i kulturze krajów anglojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania naszych uczniów do funkcjonowania w wielokulturowym otoczeniu. Świadomość różnic kulturowych, wrażliwość i otwartość to kluczowe umiejętności dla wszystkich, którzy planują karierę na arenie międzynarodowej.

Rozszerzony zakres nauczania gwarantuje odpowiednią ilość zajęć językowych. Przed maturą nasi uczniowie będą cieszyć się komfortem swobodnej komunikacji w języku angielskim, umiejąc płynnie wypowiedzieć się na dowolny temat. Będą też dobrze znali strukturę arkuszy maturalnych i zawarte w nich wymagania. Język angielski to nie tylko konieczność w kontekście egzaminu dojrzałości. To przede wszystkim atut otwierający wiele drzwi. Trudne? Nieosiągalne? Skądże… Practice makes perfect.

Geografia jest jednym z najciekawszych przedmiotów, a jednocześnie obejmujący bardzo duży zakres naukowy. Ze względu na swój dualizm należy zarówno do nauk przyrodniczych oraz do nauk społeczno-ekonomicznych. Zdając maturę z geografii można aplikować się na 112 kierunków studiów na różnych uczelniach w Polsce. Do najbardziej popularnych należą: administracja, architektura, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, biologia, biotechnologia, bioinżynieria, chemia, dziennikarstwo, edukacja artystyczna, edukacja techniczno-informatyczna, ekonomia, etnologia, europeistyka, filologia polska i inne, filozofia, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, fizyka, geodezja i kartografia, geofizyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, grafika, historia, informatyka, inżynieria środowiska, jazz i muzyka estradowa, kulturoznawstwo, logistyka, malarstwo, matematyka, mechatronika, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, pielęgniarstwo, prawo, psychologia.

Informatyka  jako bardzo młoda  dyscyplina naukowa zajmuje się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów. Obejmuje teorie informatyczne, budowanie systemów informatycznych  budowę i działanie sprzętu komputerowego, zastosowania metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej.

Uczniowie, pisząc programy, wykonują eksperymenty. Dobrze wykonany eksperyment to ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania zdania – Algorytm.

Zajęcia z informatyki pozwalają na rozwijanie szybkiego i logicznego myślenia oraz umiejętności samodzielnych działań. Rozwój tej dziedziny nauki sprawia, że jest ona coraz bardziej atrakcyjna i fascynująca. Zdanie matury z rozszerzonej informatyki otwiera drzwi na kierunki politechniczne, np. informatykę, technologię chemiczną, logistykę i wiele innych.