WF chłopcy

NAUCZYCIEL:

Łukasz Bandosz
WF chłopcy
Piotr Chatliński
Wychowanie fizyczne
Karolina Domagalska
Tutoring, Wychowanie fizyczne

Kategorie

Fakultety , Podstawa

Realizowany w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia, zakłada wprowadzenie zajęć do wyboru.  Program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia – to program autorski,  napisany zgodnie z podstawą programową z Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Zainteresowania uczniów dyscyplinami sportowymi, szczególnie w wieku 16-18 lat są niezwykle różnorodne. Zaangażowanie na lekcjach wychowania fizycznego jest bardzo uzależnione od oferowanych form realizacji. Dyscypliny sportowe oferowane chłopcom – wzmacniają ich siłę, wytrzymałość oraz rozwijają umiejętności gry zespołowej. Celem wychowania fizycznego jest przygotowanie do aktywności ruchowej przez całe życie. Szczególnie na ostatnim etapie edukacyjnym, jakim jest szkoła ponadpodstawowa uświadomienie uczniom potrzeby sprawności ruchowej, działań prozdrowotnych jest priorytetem i bardzo ważnym zadaniem szkoły. Nowoczesna indywidualizacja pracy, podążanie za potrzebami uczniów to wyzwanie oraz naturalna potrzeba procesu edukacji.

W szkole oferujemy jedną godzinę zajęć wychowania fizycznego w zespole klasowym oraz dwie do wyboru. Chłopcy realizują zajęcia:

  • piłka nożna
  • piłka ręczna (również jako zajęcia pozalekcyjne)
  • trening personalny
  • pływanie