WF dziewczęta

NAUCZYCIEL:

Karolina Domagalska
Tutoring, Wychowanie fizyczne
Piotr Chatliński
Wychowanie fizyczne
Łukasz Bandosz
WF chłopcy

Kategorie

Fakultety , Podstawa

Realizowany w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia, zakłada wprowadzenie zajęć do wyboru.  Program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia – to program autorski,  napisany zgodnie z podstawą programową z Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Zainteresowania uczniów dyscyplinami sportowymi, szczególnie w wieku 16-18 lat są niezwykle różnorodne. Zaangażowanie na lekcjach wychowania fizycznego jest bardzo uzależnione od oferowanych form realizacji. Szczególnie dziewczęta są już ukierunkowane i preferują niektóre dyscypliny bardziej niż inne. Celem wychowania fizycznego jest przygotowanie do aktywności ruchowej przez całe życie. Szczególnie na ostatnim etapie edukacyjnym, jakim jest szkoła ponadpodstawowa uświadomienie uczniom potrzeby sprawności ruchowej, działań prozdrowotnych jest priorytetem i bardzo ważnym zadaniem szkoły. Nowoczesna indywidualizacja pracy, podążanie za potrzebami uczniów to wyzwanie oraz naturalna potrzeba procesu edukacji.

W szkole oferujemy jedną godzinę zajęć wychowania fizycznego w zespole klasowym oraz dwie do wyboru. Dziewczęta z oferty wybrały:

  • aerobik (również jako zajęcia pozalekcyjne)
  • nordic walking
  • siatkówka
  • trening personalny
  • pływanie
  • piłka ręczna
  • piłka nożna