Tutoring w szkole

Tutoring w szkole

Grono pedagogiczne NLO nieustannie doskonali swój warsztat pracy, dla jeszcze lepszego wsparcia ucznia. 8-9 marca rozpoczęliśmy wdrażanie w szkole metody tutoringu poprzez pierwsze szkolenie. Dwudniowe warsztaty prowadził kierownik  programowy Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense Bartosz Fingas.

Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy.  To forma zindywidualizowanej pracy nauczyciela i ucznia, oparta
na relacji mistrz – uczeń. Praca odbywa się podczas indywidualnych, systematycznych i planowanych spotkań. Tutor skupia się głównie na mocnych stronach i rozwoju ucznia.

Tutoring bezpośrednio realizuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie potrzeby podnoszenia jakości dydaktyki.

Jesteśmy przekonani, iż tutoring będzie dla naszych uczniów kolejną, doskonałą formą wpierania ich w rozwoju, w drodze po najlepszą drogę edukacji i przyszłość.

Inspirujemy do wielkości!