Wkrótce ruszy rekrutacja

Wkrótce ruszy rekrutacja

Rekrutacja do Niepublicznego Liceum w Pleszewie będzie przebiegać w czterech etapach. Początek to wypełnienie karty zgłoszeniowej. Następnie trzeba dostarczyć dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki w gimnazjum. Na koniec absolwent gimnazjum odbywa rozmowę kwalifikacyjną.

Terminy pierwszego etapu rekrutacji do nowego liceum są takie same, jak w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Z zapisami do szkoły startujemy zatem 23 maja br. Wtedy rozpocznie się przyjmowanie pierwszych dokumentów. Do 10 czerwca należy więc dostarczyć do sekretariatu ZSP nr 3 w Pleszewie kartę zgłoszenia, kwestionariusz osobowy , dwa zdjęcia legitymacyjne oraz oświadczenie rodzica. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie tych dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie od 24 do 28 czerwca 2016 r.

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego to rozmowa kwalifikacyjna, którą przychodzi każdy kandydat do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie oraz analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów czyli świadectwa i wyników egzaminu. Rozmowa kwalifikacyjna jest ważnym elementem naboru, ponieważ stanowi uzupełnienie informacji o uczniu. – Same wyniki w nauce to nie wszystko. Chcemy bliżej poznać naszych uczniów, jacy są, jakie mają zainteresowania. Chcemy poznać ich plany na przyszłość, aby móc optymalnie dostosować metodykę nauczania do ich indywidualnych potrzeb – tłumaczy Marta Mandziuk, dyrektor Niepublicznego LO w Pleszewie.

W trzecim etapie zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.

Ostatni etap to już podanie listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do nowego Niepublicznego LO.

Proste? Proste! Zapraszamy!