Szkolny pedagog pani Justyna Nowicka pełni dyżur podczas zdalnego nauczania w środy

w godzinach 16.00-19.00

Dla ucznia – jeśli chciałbyś:

  • porozmawiać o problemach szkolnych
  • poprawić obniżony nastrój
  • rozwiązać trudną sprawę
  • otrzymać radę lub wsparcie
  • być wysłuchanym

spotkaj się ze szkolnym pedagogiem na TEAMSach!

Dla Rodzica – zapraszamy do skontaktowania się z pedagogiem szkolnym, jeśli:

  • niepokoją Was zachowania lub wyniki w nauce Waszych dzieci
  • pragniecie skutecznie wspierać swoje dzieci w trudnych sytuacjach
  • potrzebujecie rady i wsparcia

E-MAILOWA SKRZYNKA ZAUFANIA Masz pytania dotyczące problemów osobistych lub szkolnych? Trudno nawiązać Ci relacje z rówieśnikami? Czy Ty lub ktoś z Twojego otoczenia ma problemy ze środkami uzależniającymi? Jesteś w sytuacji, która Cię niepokoi lub przygnębia? Doświadczasz innych trudności? Napisz e-maila – pedagog szkolny odpowie na każde pytanie zapewniając pełną dyskrecję!  skrzynka1.zaufania@vp.pl

WAŻNE ADRESY I TELEFONY:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomaga ofiarom przemocy ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew telefon 62 7421184; telefon całodobowy 668 473 977

Niebieska Linia – dla ofiar przemocy bezpłatna infolinia: 0 801 12 00 02

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116 111

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew tel. 62 742 01 61

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew tel. 62 742 16 55

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie, ul. Kochanowskiego 6, 63-300 Pleszew, tel. 47 77 58 200 00 lub 997

Karan  terapia osób uzależnionych od narkotyków, grupy wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz tel. 62 764 22 60

Pogotowie Narkotykowe tel. 62 765 55 55 bezpłatna infolinia: 0 800 120 289

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień dla młodzieży „Wierzenica”,Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica tel. 663 888 202