Wychowawca wybrany!

Wychowawca wybrany!

bras-w-liceum-pleszew

Dyrektor Marta Mandziuk właśnie wybrała wychowawcę dla przyszłych uczniów Niepublicznego LO w Pleszewie.  – W edukacji i wychowaniu nie wystarczy mieć wiedzę, umiejętności i sprzęt. Trzeba mieć także wyjątkowe cechy osobowości. I taka właśnie osoba będzie pełnić funkcję wychowawcy klasy – wyjaśnia dyrektorka.

Odkrywamy kolejne karty! Wychowawcą klasy nowego Niepublicznego LO w Pleszewie będzie Bernadeta Raś – nauczycielka chemii, znana z nieprzeciętnej osobowości i opiekuńczości. Jest także świetnym organizatorem wycieczek edukacyjno-krajoznawczych i koordynatorem innych projektów dydaktycznych.

– Zadaniem każdego nauczyciela jest realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Od nauczyciela wychowawcy wymaga się jednak więcej. To on bowiem odpowiada za koordynację i prowadzenie pracy wychowawczej w klasie. Jego rolą jest poznanie każdego ucznia, jego warunków domowych, czuwanie nad zachowaniem, postawami społeczno-moralnymi czy organizowanie opieki i pomocy w indywidualnych przypadkach. Rola wychowawcy wymaga szczególnych cech osobowości, a takie Bernadeta Raś posiada niewątpliwie – wyjaśnia dyrektor Marta Mandziuk.