Z Pleszewa – ku Niepodległej

Z Pleszewa – ku Niepodległej

Muzeum Regionalne w Pleszewie, w porozumieniu z pleszewskimi szkołami oraz stowarzyszeniami, realizuje projekt pod nazwą „Z Pleszewa – ku Niepodległej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Program dotacyjny „Niepodległa” wspiera różnorodne działania przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, wpisanej i tworzącej historię odradzającego się państwa polskiego.

Celem programu jest m.in. upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

Projekt edukacyjny „Z Pleszewa – ku Niepodległej” ma na celu upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego lokalnych bohaterach szczególnie wśród młodzieży pleszewskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, której zaktywizowaniu mają służyć podjęte działania.

Wykład wprowadzający do projektu pt. „Sytuacja polityczna w Wielkopolsce w przeddzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego” wygłosił 10 listopada w Muzeum Regionalnym dr Andrzej Szymański.

Projekt będzie realizowany do końca listopada br. Partnerami projektu są: Zespół Szkół Publicznych nr 1, Zespół Szkół Publicznych nr 2, Zespół Szkół Publicznych nr 3, Zespół Szkół Technicznych, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Pleszewie, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego.