Niepubliczne
Liceum Ogólnokształcące
w Pleszewie
Niepubliczne
Liceum
Ogólnokształcące
w Pleszewie
Do zobaczenia

w nowym roku szkolnym!

Do zobaczenia

w nowym roku szkolnym!

arek-wyc

dr hab. Arkadiusz Ptak

Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące jest odpowiedzią na potrzeby młodych, ambitnych ludzi w Pleszewie. Szkoła jaką stworzyliśmy w 2016 roku, to szkoła nowych możliwości, indywidualnego podejścia i wysokiego poziomu nauczania. Szkoła oferuje rozszerzenia, które są  gwarantem pomyślności na wielu kierunkach studiów. Wszystko co otrzymuje tu uczeń, to dobry start w przyszłość. Kolejne roczniki Absolwentów NLO doskonale radzą sobie na uczelniach wyższych osiągając sukcesy i pokazując jak dobrze są przygotowani do dalszej drogi edukacji.

Mandziuk_liceum_w_pleszewie

mgr Marta Mandziuk

Dyrektor Niepublicznego
Liceum Ogólnokształcącego

NLO to wysoki poziom kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i zainteresowań. Stawiamy na atmosferę wzajemnego szacunku. Razem z nami zbudujesz poczucie własnej wartości, oraz wiarę we własne, nieograniczone możliwości. Kończąc NLO, odważysz się stawić czoło nowym wyzwaniom, a wtedy spełnianie marzeń będzie już tylko w Twoich rękach. Jesteśmy po to, abyś mógł osiągnąć więcej. Tu zaczynają się możliwości!