arek-wyc

dr hab. Arkadiusz Ptak

Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące jest odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów w Pleszewie. To nowa jakość kształcenia z indywidualnym podejściem do każdego ucznia. Przy tworzeniu liceum wiele czasu zajęło nam konstruowanie optymalnej oferty edukacyjnej. W efekcie powstała szkoła z czterema rozszerzeniami, które gwarantują oczekiwane wyniki maturalne, a oknem na świat jest język angielski. W NLO uczeń otrzyma wszystko to, co jest potrzebne do zdania matury na wysokim poziomie. To dobry start w przyszłość.

Mandziuk_liceum_w_pleszewie

mgr Marta Mandziuk

Dyrektor Niepublicznego
Liceum Ogólnokształcącego

NLO to wysoki poziom kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i zainteresowań. Stawiamy na atmosferę wzajemnego szacunku. Razem z nami zbudujesz poczucie własnej wartości, oraz wiarę we własne, nieograniczone możliwości. Kończąc NLO, odważysz się stawić czoło nowym wyzwaniom, a wtedy spełnianie marzeń będzie już tylko w Twoich rękach. Jesteśmy po to, abyś mógł osiągnąć więcej. Tu zaczynają się możliwości!