Podstawa prawna

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.

Podstawą działalności jest powołanie Szkoły przez Fundację Civitas oraz uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie pod numerem 30 z dnia 21 września 2015r.

Szkoła nabyła uprawnienia szkoły publicznej na podstawie Postanowienia nr 110.3.278.2015 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2015r. oraz Decyzji Starosty Pleszewskiego nr OK.4330.5.2015 z dnia 21 września 2015r. o nadaniu Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Siedziba Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie znajduje się w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew.


Dokumenty do pobrania

Statut NLO w Pleszewie

Kliknij przyciski poniżej. Rozpocznie się pobieranie dokumentu w programu PDF.

Standardy ochrony małoletnich

Kliknij przyciski poniżej. Rozpocznie się pobieranie dokumentu w programu PDF