Grafika dekoracyjna - szare tło

Języki obce

Dbamy o to, żeby uczniowie naszego liceum nauczyli się na lekcjach płynnie posługiwać językiem angielskim i hiszpańskim, a także mieli możliwość sprawdzić swe umiejętności poza murami szkoły – biorąc udział w warsztatach językowych w Londynie.

Znajomość języków obcych jest biletem wstępu do Europy – miejsca, gdzie spotkanie wielu narodów i kultur rodzi nieograniczone możliwości. Język stał się bardzo istotnym narzędziem.

W otaczającej nas cywilizacji, język stał się niezbędnym narzędziem myślenia, działania i wzajemnego zrozumienia oraz zaproszeniem do uczestnictwa w wielokulturowej Europie. Dlatego szczególnie dbamy o nauczanie języków obcych.

Język angielski – Na zajęciach rozwijamy bazę leksykalną i szlifujemy znajomość zagadnień gramatycznych niezbędnych w efektywnej komunikacji w języku obcym. Uczniowie rozwijają umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, uczą się spontanicznie reagować w najróżniejszych sytuacjach życia codziennego, sami tworzą rozbudowaną formę wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Język hiszpański – posługuje się nim ponad 400 mln ludzi na różnych kontynentach, drugi język po angielskim najczęściej używany w komunikacji międzynarodowej, swoją wielką popularność zawdzięcza niezwykłej melodyjności, egzotyce kulturowej oraz łatwości przyswajania.

Język niemiecki – szacuje się, że język niemiecki jest językiem ojczystym dla około 120 milionów ludzi. Nie dziwi więc fakt, że jest on jednym z najczęściej używanych języków w Europie. Na wybór tego języka wpływają również jego jasne reguły gramatyczne o uporządkowanych i logicznych zasadach. Oczywiście zgodnie ze słynnym „Ordnung muss sein…”

Język rosyjski – jedną z korzyści nauki rosyjskiego jest dostęp do dóbr kultury. Literatura, teatr czy muzyka to dopiero początek. Odkryj geniusz literacki w oryginalnym języku; zrozum głębię psychologiczno-filozoficzną “Zbrodni i kary” Dostojewskiego i czytaj oryginalną wersję przełomowej “Wojny i pokoju” Tołstoja. Znajomość języka rosyjskiego pozwoli Ci na zrozumienie przesłania “Mewy” Czechowa, będziesz mógł śmiać się z komedii “Ożenek” Gogola. Czytanie literatury w oryginalnym języku to wspaniałe doświadczenie.