Grafika dekoracyjna - szare tło

Tekst odczytywany maszynowo

Nazwa szkoły

Szkoła nosi nazwę: „Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie”

Adres szkoły

Szkoła ma swoją siedzibę w Pleszewie, przy ul. Bolesława Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew.

Jaki to typ szkoły?

Jest czteroletnią szkołą ponadpodstawową, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Jest szkołą dla młodzieży, prowadzoną w trybie stacjonarnym, dziennym. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Kto prowadzi tę szkołę?

Instytucją prowadzącą Szkołę jest Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITAS z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew.

Kto nadzoruję tę szkołę?

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Jak jest podstawa działania tej szkoły?

Szkoła działa na podstawie Statutu, który jest zbiorem zasad i praw. Został jej ten statut nadany przez Fundację Rozwoju Lokalnego CIVITAS

Jak się skontaktować z tą szkołą?

  • adres: 63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego 4
  • telefon: 48 575 090 918
  • e-mail: sekretariat@nlo.pleszew.pl

W jakich godzinach i dniach można się skontaktować?

Prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z NLO osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • •skontaktować telefonicznie , mailowo lub osobiście skorzystać na miejscu z usługi pracownika, który skontaktuje się z pracownikiem posługującym się językiem migowym
  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie, ul. Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej – numer telefonu: 48 575 090 918

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące posiada wejście od strony dziedzińca głównego z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich.

Wejście do budynku można pokonać również 5 schodami. Wchodząc do budynku musimy otworzyć szklane drzwi, pozostałe pomieszczenia szkoły znajdują się na parterze. Z holu głównego można wejść do sekretariatu szkoły oraz sal lekcyjnych: sala konferencyjna, sala językowa oraz sala lekcyjna.

W sekretariacie można skorzystać z usługi pracownika Sekretariatu – pani Agnieszki Florczak. Sekretariat jest połączony z gabinetem dyrektora. Z tego miejsca Interesant zostanie pokierowany dalej.