Dokładamy starań, by każdy uczeń Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego, otrzymał indywidualne wsparcie w edukacji. Praca w małych grupach, w dobrych relacjach, przyjaznej przestrzeni sprawia, że zwiększa się komfort nauki.

Drogi Maturzysto! Szanowny Rodzicu!

Tutaj w późniejszym czasie znajdziesz informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2023 roku. Będą to m.in.:

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
  • Terminy przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2023 r.
  • Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2023 r. egzaminu maturalnego
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.