Geografia to życie… wywiad z panią Edytą Brania

Geografia to życie… wywiad z panią Edytą Brania

Rozmowa z panią Edytą Brania – nauczycielką geografii.

Co to są w ogóle rozszerzenia przedmiotów?

Rozszerzenie przedmiotowe to nic innego jak program nauczania, który uwzględnia   zdolności i zainteresowania ucznia. Taki program musiał zatem zostać rozbudowany zarówno czasowo (poprzez zwiększenie liczby godzin) jak i programowo. Rozszerzenie daje możliwość zdobycia wiedzy w znacznie większym zakresie niż poziom podstawowy a przede wszystkim gwarantuje dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z geografii, a to z kolei zwiększa szanse ucznia na dostanie się na wymarzony kierunek studiów.

Dlaczego warto wybrać rozszerzenie z geografii?

Rozszerzona matura z geografii pozwala na podjęcie studiów na różnorodnych kierunkach. Jakie to studia? Lista jest bardzo długa – geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, archeologia, turystyka i rekreacja, przyroda, ekonomia, prawo, psychologia, etnologia i antropologia kulturowa, architektura krajobrazu, polityka społeczna, dziennikarstwo , pedagogika, politologia, socjologia, filozofia, europeistyka, logopedia, finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, informatyka, administracja, stosunki międzynarodowe, muzykologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, komunikacja wizerunkowa lub marketing. I to nie wszystko tych kierunków jest ponad 100.

Czy geografia jest trudna?

Spotykam się ze stwierdzeniem, że geografia jest najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze. Dlaczego tak jest? – bo geografia to życie, to wszystko co nas otacza to procesy związane ze środowiskiem, ekonomią, polityka itp.- czyli to   wiedza na wyciągnięcie ręki.  Często mówię do uczniów: jeżeli będziesz obserwował świat, wszystkie jego aspekty, dołożysz do tego logiczne myślenie, chęć pogłębiania wiedzy i oczywiście pasję to sukces jest gwarantowany.

Jak wygląda nauka geografii na poziomie rozszerzonym w NLO?

W  jednym z  programów  nauczania geografii cytowane są słowa Antoine de Saint-Exupery: „Jeżeli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi i nie rozdzielaj zadań, lecz ucz ich tęsknoty za dalekim i nieskończonym morzem”. W tej myśli zawarty jest naczelny cel geografii. Ucznia należy zaciekawić przedmiotem, w przypadku geografii zaciekawić go otaczającym światem. Czyli nie wkuwanie regułek i cyferek, bo to odstrasza, a nie zachęca. Znacznie ciekawsza jest geografia regionalna, która pozwala dostrzec niezwykłe zawiłości naszego świata. Nauczyciel musi być przewodnikiem, który pomaga odkrywać nowe miejsca, poszerzać horyzonty, pogłębiać pasję swoich wychowanków.