Dorota Cichy

Dorota Cichy

Biologia

Z zamiłowaniem organizuje terenowe zajęcia warsztatowe i zajęcia edukacyjne. Z sukcesami przygotowuje uczniów do olimpiad przedmiotowych. Doświadczony nauczyciel.

Nauczyciel dyplomowany biologii i przyrody. Egzaminator OKE w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego z biologii i egzaminu z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum. Instruktor ochrony przyrody. Praktyk zawodu i doświadczony pedagog. W swojej pracy łączy elementy nowoczesnych i skutecznych form oraz metod pracy z pasją i propagowaniem akcji ekologicznych, wycieczek krajoznawczo-turystycznych, zajęć terenowych, a także wewnątrzszkolnych konkursów fotograficznych i plastycznych. Dzięki temu gwarantuje doskonałe przygotowanie do matury z biologii w stopniu rozszerzonym. Potrafi skutecznie motywować uczniów do pracy, także podczas zajęć pozalekcyjnych. Z zamiłowaniem organizuje terenowe zajęcia warsztatowe i zajęcia edukacyjne. W swojej karierze zawodowej ponad 20 uczniów to laureaci wielu konkursów przedmiotowych i tematycznych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Z sukcesami przygotowuje młodych przyrodników do olimpiad przedmiotowych.

Jest cenionym nauczycielem, a jej zajęcia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze dzięki indywidualnemu podejściu do ucznia. Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Liczne studia podyplomowe, kursy i konkursy znacznie poszerzyły jej doświadczenie w nauczaniu biologii i przyrody.

Doskonały metodyk, który dzieli się swoimi umiejętnościami z początkującymi nauczycielami stażystami. Laureatka nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz licznych nagród Burmistrza MiG Pleszew oraz dyrektora szkoły.

Poświęca się także pracy społecznej i współpracuje z różnymi organizacjami, m.in. z PTTK, Ligą Ochrony Przyrody czy Honorowymi Krwiodawcami PCK.