Edyta Brania

Edyta Brania

Geografia

Geografia nie ma przed nią tajemnic. Z sukcesami naucza tego przedmiotu od 25 lat. Doskonały organizator wycieczek szkolnych. Uwielbia fotografię i podróże.

Specjalista w dziedzinie nauk geograficznych. Geografia nie ma przed nią tajemnic. Z sukcesami naucza tego przedmiotu od 25 lat. Jest doświadczonym pedagogiem i doskonałym metodykiem. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z przyrody. Swoje geograficzno-przyrodnicze zamiłowania poszerzyła o kolejne pasje – posiada uprawnienia do nauczania plastyki i wychowania fizycznego, co często przydaje się podczas wędrówek i poznawania świata. Posiada liczne kursy. Jest Instruktorem Ochrony Przyrody i Instruktorem Krajoznawstwa Regionu.

W swojej pracy łączy umiejętność przekazywania wiedzy z zakresu przedmiotu z odpowiednim podejściem pedagogicznym. To połączenie gwarantuje sukcesy. Czworo laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, dwoje finalistów Wojewódzkiego Konkursu Obieżyświat 2015, laureat Ogólnopolskiego Konkursu Geo-Planeta, finaliści i laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Albus – to tylko najważniejsze z osiągnięć jej uczniów. Jej pasją jest fotografia, którą skutecznie zaraża swoich podopiecznych, którzy w konkursach tematycznych również osiągają wyróżnienia.

Jest nauczycielem wymagającym, ale i skutecznym. Posiada kompetencje i doświadczenie doskonale przygotowujące do matury z geografii. Ma duże doświadczenie w pracy z uczniami zdolnymi, dla których geografia to pasja. Jest otwarta na nowe pomysły uczniów i potrafi rozbudzać w nich wyobraźnię i zainteresowania. Organizator i współorganizator szkolnych wycieczek krajowych i zagranicznych. Organizator rajdów pieszych i rowerowych. Opiekuje się także kółkami tematycznymi: geograficznym, fotograficznym oraz Klubem Europejskim.

Za swoje zawodowe osiągnięcia otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej oraz liczne nagrody Burmistrza MiG Pleszew. Odznaczona Srebrną Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”. Zajęła także I miejsce w rankingu na nauczyciela najskuteczniej pracującego ze zdolnymi uczniami, który w 2012 r. zorganizował tygodnik „Życie Pleszewa”.