Organizacja zajęć w modelu hybrydowym

Organizacja zajęć w modelu hybrydowym