Pedagog w NLO

Pedagog w NLO

Dziękujemy za dotychczasową pomoc i współpracę pani Elzbiecie Bijacik – Knappe. Od tego roku szkolnego funkcję pedagoga szkolnego będzie pełnić pani Justyna Nowicka. Witamy w społeczności NLO!