Uwaga: Rekrutacja będzie prowadzona od 15 czerwca do 10 lipca włącznie, nasz formularz będzie aktywny w tym terminie.

Warto jednak zapoznać się z nim już dziś, ponieważ z nim zgłoszenie do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego trwa 2 minuty!

KARTA ZGŁOSZENIA DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W PLESZEWIE

Uwaga! Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni kandydata. Należy wypełnić wszystkie pola z oznaczeniem "*".

INFORMACJE PODSTAWOWE

WYBIERANE SZKOŁY

PROFIL I JĘZYKI OBCE:

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Dane zamieszkania kandydata:

Kontakt:

DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Dane zamieszkania rodzica/opiekuna składającego wniosek:

Kontakt (rodzic/opiekun składajacy wniosek):

Dane zamieszkania drugiego rodzica/opiekuna:

Wpisanie danych zamieszkania drugiego rodzica/opiekuna nie jest obowiązkowe

Kontakt (drugi rodzic/opiekun):

OŚWIADCZENIA KANDYDATA I RODZICA/OPIEKUNA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwanej „RODO”) informuję, iż administratorem państwa danych osobowych jest szkoła. Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozpatrzenia wniosku. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych. Prawo do sprostowania danych. Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO). Prawo do usunięcia danych pod warunkiem, że nie narusza to innych przepisów krajowych. Prawo do przenoszenia danych.