Sukces Michała w Olimpiadzie Teologii Katolickiej

Sukces Michała w Olimpiadzie Teologii Katolickiej

Michał Bursztynowicz odniósł sukces w Olimpiadzie Teologii Katolickiej. W odbywającym się 7 marca w Kaliszu diecezjalnym etapie OTK (wzięło w nim udział ponad 50 uczestników) Michał zajął 2 miejsce i zakwalifikował się do ogólnopolskiego etapu olimpiady, który odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia w Łodzi.

Olimpiada Teologii Katolickiej jest na liście olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jej organizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opiekunem Michała jest nauczyciel religii pani Agnieszka Witkowska