Na zdjęciu uczniowie w czasie zajęć w klasie

Na opak

7 października był dla uczniów klasy II "Dniem na opak". Nastąpiła zamiana ról i młodzież mogła poznać szkołę oraz swoją klasę z perspektywy nauczyciela.

Chętni uczniowie mogli stanąć na miejscu nauczyciela i uczyć się poprzez nauczanie innych oraz zdobywać umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie znakomicie wywiązali się ze swoich zadań.