Grafika dekoracyjna - szare tło

Miniprzedsiębiorstwo

Prowadząca

Beata Szymura

Pracownia jest uzupełnieniem wiedzy teoretycznej przekazywanej w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.

O pracowni

Od 2021 roku działa szkolne Miniprzedsiębiorstwo, prowadzące działalność w ramach innowacyjnego projektu edukacyjnego Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Uczniowie poprzez praktyczne działanie nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Każdego roku szkolnego grupa uczniów zakłada własne przedsiębiorstwo, szukając pomysłu na biznes, ucząc się sprzedaży swoich produktów, zarządzania zespołem, wyznaczania i realizacji celów biznesowych, osiągania wyników finansowych.

Poprzez praktyczne działanie uczniowie mogą doświadczać szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia  oraz kształtować niezbędne umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Udział w projekcie daje również uczniom możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu z wiedzy biznesowej i ekonomicznej – Entrepreneurial Skill Pass.