Grafika dekoracyjna - szare tło

Warsztaty wolontariackie

Prowadząca

Agnieszka Witkowska

Agnieszka Witkowska

Dlaczego warto zostać wolontariuszem? Odpowiedź jest prosta – dla wzbogacania własnych wartości i zawodowego doświadczenia, a nade wszystko pomocy innym.

O pracowni

To jedno z podstawowych zagadnień, jakie pozna młodzież liceum na warsztatach wolontariackich. Zajęcia będą prowadzone wspólnie z młodzieżą naszego liceum. Uczniowie zastanowią się, czym jest wolontariat, co wyróżnia go spośród innych aktywności, na jakich zasadach można angażować się w działania i kto może zostać wolontariuszem. Każdy przyszły wolontariusz pozna swoje możliwości, ale i obowiązki. Uczniowie poznają także uwarunkowania prawne dotyczące wolontariatu i pożytku publicznego.

Priorytetem wspólnych działań będzie także stworzenie mapy potrzeb i zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego. Nasi uczniowie będą realizatorami oraz autorami pomysłów poszukiwania skutecznych sposobów pomocy.

Dzięki tym warsztatom uczniowie zdobędą nieograniczone możliwości oddziaływania na społeczność i utrzymywania więzi międzyludzkich. Posiądą naturalną chęć poznawania nowych ludzi i zawierania znajomości, a także udoskonalą swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej. Nauczą się, jak pomagać ludziom i rozwijać naturalny system wsparcia, który także stanowi doskonałą ochronę przed stresem. Będą potrafili ponadto korzystać z wolontariatu jako łatwego narzędzia do zdobywania umiejętności zawodowych i rozwijania swoich pasji.