Grafika dekoracyjna - szare tło

Warsztaty dziennikarskie

Prowadząca

Anna Bogacz

Anna
Bogacz

Co to jest lid, setka, raster lub prompter? Odpowiedzi znajdziesz na warsztatach dziennikarskich!

O pracowni

Dziennikarstwo to dziś jeden z najciekawszych zawodów. Budzenie i rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, nabywanie pewności siebie, rozwijanie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauka odpowiedzialności za siebie i innych – to podstawowe cele warsztatów.

Podczas zajęć fakultatywnych młodzież zapozna się z głównymi zagadnieniami i problemami współczesnego dziennikarstwa. Uczniowie będą potrafili w praktyce posługiwać się różnymi gatunkami informacyjnymi i publicystycznymi, a co za tym idzie – udoskonalą sprawność językową i dbałość o kulturę słowa. Zajęcia obejmować będą także zagadnienia z prawa prasowego i etyki dziennikarskiej. Uczniowie będą także poznawać twórczość wybitnych dziennikarzy i uczyć się na ich warsztacie. Gwarantujemy także, że sami osobiście zobaczą, jak funkcjonuje od kuchni redakcja gazety, telewizji oraz radia.

Dobry dziennikarz to dobry mówca, pewny siebie obserwator i komentator otaczającego go świata. Tego także nauczymy! Szlifowaniu kunsztu dziennikarskiego towarzyszyć będą warsztaty oratorskie, podczas których młodzież nauczy się przede wszystkim „ars bene dicendi” czyli sztuki pięknego mówienia. Młodzi ludzie poznają podstawy najstarszej, a jednocześnie najbardziej uniwersalnej sztuki czyli retoryki, która powstała w starożytnej Grecji i była wówczas filarem kultury i ideałem życiowym. Jej największymi propagatorami byli najsłynniejsi oratorzy jak Cyceron, Arystototeles czy Platon. Dziś retoryka wraca do łaski wykorzystywana jest w wielu zjawiskach i procesach współczesnego życia.

Na zajęciach oratorskich młodzi ludzie poznają tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przede wszystkim będą umieli poprawnie się wysławiać. Poznają różnorodność mów oratorskich. Będą ćwiczyć dykcję i emisję głosu. Poznają najlepsze sposoby autoprezentacji, dzięki którym staną się pewni siebie. Poznają adaptatory stresu i będą potrafili je wyeliminować podczas publicznych wystąpień. Zajęcia będą obejmowały także zagadnienia erystyki czyli sztuki prowadzenia sporów i negocjacji. Nie zapomnimy o elementach savoir-vivre, który jest nieodłącznym gwarantem życiowego sukcesu.