Język rosyjski

To dziś przede wszystkim furtka do biznesu, zwłaszcza na Wschodzie Europy. Młodzież, która już dziś będzie miała styczność z tym językiem, w przyszłości bez problemu poradzi sobie w kontaktach biznesowych nie tylko z przedstawicielami Rosji, ponieważ rosyjskiego uczą się mieszkańcy niemal wszystkich krajów świata.

NAUCZYCIEL:

Marcin Bogacz
Język rosyjski

Kategorie

Fakultety

O języku rosyjskim mówi się, że jest to język przeszłości, ale i przyszłości. Dawniej nielubiany, a obowiązkowy. Dziś powraca do łask. Zyskał rangę języka międzynarodowego i posługuje się nim ok. 300 mln ludzi. Rosja jest największym krajem na świecie, a rosyjski jest najczęściej używanym językiem wśród języków słowiańskich. Po rosyjsku można się porozumieć nie tylko na Ukrainie czy Białorusi, ale także w Azji Środkowej czy w Chinach. Są na świecie miejsca, w których nie porozumiesz się po angielsku, a po rosyjsku i owszem.

Język ten jest niezwykle łatwy w nauce pod względem gramatycznym. Jest najbardziej melodyjnym językiem na świecie. Jedyną trudnością jest cyrylica czyli alfabet wykorzystujący odmienne niż w języku polskim znaki. Jest to jednak doskonałe doświadczenie i powód do dumy, gdy posiada się umiejętność posługiwania językiem Tołstoja czy Puszkina w mowie i piśmie.

Co sprawia, że zainteresowanie tym językiem cały czas wzrasta?

To dziś przede wszystkim furtka do biznesu, zwłaszcza na Wschodzie Europy. Młodzież, która już dziś będzie miała styczność z tym językiem, w przyszłości bez problemu poradzi sobie w kontaktach biznesowych nie tylko z przedstawicielami Rosji, ponieważ rosyjskiego uczą się mieszkańcy niemal wszystkich krajów świata.

Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim w znacznym stopniu ułatwia poruszanie się po rynku pracy. Jest wzbogaceniem i umocnieniem CV. Może stać się w przyszłości dodatkowym atutem podczas rekrutacji do pracy.