Język hiszpański

Język hiszpański jest drugim najpowszechniej używanym językiem. Posługuje się

Język polski

Język polski to nie tylko skomplikowany system i sprawne

WF chłopcy

Realizowany w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym program wychowania fizycznego Akademia

WF dziewczęta

Realizowany w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym program wychowania fizycznego Akademia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu

Język Angielski

Na zajęciach rozwijamy bazę leksykalną i szlifujemy znajomość zagadnień

Matematyka

Matematyka – niekwestionowana królowa matury – prowadzona z pasją

Biologia

Biologia to jedna z najbardziej fascynujących dziedzin nauki zajmująca

Geografia

Zdając maturę z geografii można aplikować się na 112