szare tło

Biologia

Nauczyciele przedmiotu

Na zdjęciu Dorota Cichy

Dorota Cichy

Nauczyciel dyplomowany biologii i przyrody. Egzaminator OKE w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego z biologii i egzaminu z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum. Instruktor ochrony przyrody. Praktyk zawodu i doświadczony pedagog. W swojej pracy łączy elementy nowoczesnych i skutecznych form oraz metod pracy z pasją.

Małgorzata Hertman

,, Widoki przyrody są różne w różnych miejscach, prawa przyrody są wszędzie takie same.” Od 28 lat naucza biologii i pomaga ją zrozumieć. Z sukcesami przygotowuje uczniów do konkursów. Jest pasjonatką podróży.

O przedmiocie

Biologia to jedna z najbardziej fascynujących dziedzin nauki zajmująca się badaniem różnorodności życia.

Uczniowie uzyskują podstawową wiedzę na temat morfologii, anatomii i fizjologii człowieka, zwierząt i roślin poprzez kształcenie kierunkowe, które obejmuje: zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, fizyczną i organiczną, biochemię i biofizykę. Wiedza biologiczna poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na wymarzone studia.