szare tło

Geografia

Nauczyciele przedmiotu

Na zdjęciu E. Brania

Edyta Brania

Geografia nie ma przed nią tajemnic. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie nauk geograficznych i geologicznych. Jest doświadczonym pedagogiem i metodykiem. Z sukcesami naucza tego przedmiotu od 30 lat. Uwielbia fotografię oraz podróże. Swoimi pasjami pragnie zarażać swoich wychowanków. 

Jest doskonałym organizatorem wycieczek szkolnych oraz opiekunem grupy szkolnych fotografów.

Kinga Kowalska

Kinga Kowalska

Najbardziej na świecie lubię dzieci i swoją pracę, która od wielu lat jest moją pasją, bowiem dostarcza mi wiele satysfakcji i napędza do ciągłego rozwoju. Chciałabym, aby moi uczniowie stawali się pogodnymi i pewnymi siebie ludźmi, aby z otwartością i bez lęku podejmowali nowe wyzwania „sięgając gwiazd”.

O przedmiocie

Geografia jest jednym z najciekawszych przedmiotów, a jednocześnie obejmujący bardzo duży zakres naukowy.

Ze względu na swój dualizm należy zarówno do nauk przyrodniczych oraz do nauk społeczno-ekonomicznych. Zdając maturę z geografii można aplikować się na 112 kierunków studiów na różnych uczelniach w Polsce. Do najbardziej popularnych należą: administracja, architektura, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, biologia, biotechnologia, bioinżynieria, chemia, dziennikarstwo, edukacja artystyczna, edukacja techniczno-informatyczna, ekonomia, etnologia, europeistyka, filologia polska i inne, filozofia, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, fizyka, geodezja i kartografia, geofizyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, grafika, historia, informatyka, inżynieria środowiska, jazz i muzyka estradowa, kulturoznawstwo, logistyka, malarstwo, matematyka, mechatronika, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, pielęgniarstwo, prawo, psychologia.