Grafika dekoracyjna - szare tło

Historia i teraźniejszość

Nauczyciel przedmiotu

Dominik Wabiński

Pasjonat historii. W kręgu jego szczególnych zainteresowań są dzieje starożytne ziem polskich,  archeologia, kultura słowiańska, genealogia, zagadnienia heraldyczne, mediewistyka. Jest pasjonatem historii lokalnej, jak sam mówi – „naszej małej ojczyzny”. Potrafi skutecznie swoimi zainteresowaniami zarazić młodych ludzi. Historia w jego wydaniu to nie nudne lekcje, a przyjemność i czerpania wiedzy od najlepszych. W kręgu zainteresowań Dominika Wabińskiego jest także malarstwo, muzyka i ornitologia.

O przedmiocie

Nowy przedmiot – historia i teraźniejszość zastąpi w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym).

Nowy przedmiot – historia i teraźniejszość zastąpi w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym).

Wymiar godzin zajęć przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił:

  • liceum ogólnokształcące – klasa I – 2 godziny, klasa II – 1 godzina (łącznie 3 godziny), 
  • technikum – klasa I – 1 godzina, klasa II – 1 godzina, klasa III – 1 godzina (łącznie 3 godziny), 
  • branżowa szkoła I stopnia – klasa I – 1 godzina