Grafika dekoracyjna - szare tło

Etyka

Nauczyciel przedmiotu

Agata Załęska

Agata Załęska

Zaangażowana i wyrozumiała. Na zajęciach etyki wspiera samodzielne myślenie uczniów oraz daje możliwość swobodnej wymiany poglądów z poszanowaniem każdej ze stron. Z wielkim zapałem angażuje młodych ludzi w działania proekologiczne oraz na rzecz bezdomnych zwierząt. Jedną z jej ulubionych dewiz życiowych jest myśl Sokratesa: „Tajemnica szczęścia nie leży w większym posiadaniu, ale w umiejętności cieszenia się mniejszym posiadaniem.”

O przedmiocie

Na zajęciach uczeń ma możliwość zadawania pytań i brania udziału w dyskusji na wszystkie nurtujące go problemy natury etycznej.

Są to lekcje, na których omawia się  różne światopoglądy, zawierające elementy wiedzy o moralności w literaturze, poruszające też wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii, kultury politycznej. Dotykają problemów ekologii, np. podczas omawiania tematu odpowiedzialności za środowisko naturalne, a także dylematów etycznych w różnych dziedzinach. Tutaj, z poszanowaniem dla odmiennych poglądów, rozmawia się o normach etycznych i wszystkich problemach natury moralnej nurtujących ludzkość od zarania dziejów oraz o współczesnych problemach globalnego świata.