Grafika dekoracyjna - szare tło

Podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciel przedmiotu

Beata Szymura

Dyplomowana nauczycielka podstaw przedsiębiorczości, historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog.

Inicjatorka innowacyjnych metod nauczania w zakresie przedsiębiorczości. Stawia na profesjonalizm, indywidualne podejście i dialog z uczniami.

O przedmiocie

Podstawy przedsiębiorczości – przedmiot realizowany w ramach działalności edukacyjnej szkoły.

Omawia ważne i ciekawe zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, gospodarki rynkowej, finansów, podatków, ubezpieczeń, a także rynku pracy.