Grafika dekoracyjna - szare tło

Wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przedmiotu

Dominik Wabiński

Pasjonat historii. W kręgu jego szczególnych zainteresowań są dzieje starożytne ziem polskich,  archeologia, kultura słowiańska, genealogia, zagadnienia heraldyczne, mediewistyka. Jest pasjonatem historii lokalnej, jak sam mówi – „naszej małej ojczyzny”. Potrafi skutecznie swoimi zainteresowaniami zarazić młodych ludzi. Historia w jego wydaniu to nie nudne lekcje, a przyjemność i czerpania wiedzy od najlepszych. W kręgu zainteresowań Dominika Wabińskiego jest także malarstwo, muzyka i ornitologia.

O przedmiocie

Wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem humanistycznym, poruszającym zagadnienia ustrojowe, ekonomiczne, politologiczne i historyczne.

Odnosi się do wielu dziedzin nauki i dotyczy bardzo szerokiego zakresu zachowań społecznych.

To przedmiot interdyscyplinarny korzystający z dorobku filozofii (antropologii filozoficznej, etyki), nauk społecznych (socjologii, nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o polityce publicznej oraz elementów nauk: o administracji, o mediach, o poznaniu i komunikacji społecznej oraz psychologii) oraz nauk humanistycznych (etnologii i kulturoznawstwa).